- Vi kunne ikke forestille oss overgrep

Odd Strand, tidligere styreformann for Bergen guttehjem, innrømmer at styret kan ha forsømt seg. - Men vi hadde den gang ingen forutsetninger for se at barna ble utsatt for omsorgssvikt og seksuelle overgrep, sier han.