Vil ha utsett fødenedlegging

Sogn Regionråd ber om at nedlegginga av fødeavdelinga ved sjukehuset i Lærdal blir utsett.