Flere vil gå Sjøkrigsskolen

Mens Forsvaret vurderer å flytte deler av undervisningstilbudet ved Sjøkrigsskolen, ønsker flere unge enn på mange år å ta en sjømilitær utdannelse.