Grundig sjekk av Fedje-ubåten

Kystverket og Statens forurensningstilsyn skal sette i gang et omfattende prosjekt for å belyse forurensningsfaren ved det tyske ubåtvraket utenfor Fedje.