Passer i tid

Den nye observasjonen i Førde er interessant av flere grunner.