Det renner over for BKK

I ville kast buldrer vannmassene ned Brydalsfossen ovenfor Matre.