Bergen - best på botilbud for psykisk syke

Siden 1997 har Bergen kommune etablert 27 boligtilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser. Arbeidet regnes som et foregangseksempel i omleggingen av norsk psykiatri.