• INTENS ARBEID: Vann- og avløpsetaten og Bergen Vann KF arbeider intenst med å utbedre skaden etter at Svartediket har flommet over. FOTO: VEGAR VALDE

Kokepåbudet oppheves

UV-anlegget ved Svartedikets vannbehandlingsanlegg i drift igjen. Kokepåbudet oppheves fra midnatt.