Ikkje ro for anleggsnaboar

Fylkesmannen stoppa arbeidet i steinuttaket på Stuva i førre veke, men naboane såg framleis lastebilar som lossa og tippa masse før helga.