Supert ungdomstilbud

Ikke bare norske studenter har oppdaget Australia. I løpet av de to siste årene er antallet unge som har skaffet seg såkalt working holiday-visum blitt mangedoblet.