Krev Hardangerbru før sommaren

Framstegspartiet på Stortinget finn seg ikkje i å venta på Hardangerbrua til hausten. Dei skriv brev og krev brua før sommarferien.