• <b>BYRÅKRATISK</b>: -<b/>Barnekonvensjonen skal hindre barn i å sulte og dø, men er en byråkratisk tekst som er håpløs å lese, mener Anne Skaansar, som understreker det uleselige ved å skrive nesten hele teksten med magnetbokstaver, tett i tett. GIDSKE STARK (foto)

Magnetisk vri på barns rettigheter

Anne Skaansar måtte sette 30.000 kroner inn på konto i Shanghai som betaling for 1,2 tonn magnetbokstaver. Men ville de lande trygt i Norge?