Vannforsyningen omdirigeres

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune jobber nå med å legge om vannforsyningen slik at færrest mulig får smittebærende vann i springen.