• MANGEL PÅ KVALIFISERTE FOLK: Svenn Olav Kalvø mener Aetats skremsel mot It-utdanning får svært negative konsekvenser.<p/> EINAR H.G. SPANG (foto)

Aetats råd gir manko på IT-medarbeidere

I kjølvannet av dot.com-fallet for fire år siden rådet Aetat ungdom om ikke å ta IT-utdannelse. Når dot.com-tanker nå realiseres vil det innen ett års tid bli stor mangel på kvalifiserte medarbeidere.