Laksesykdom påvist i Sogn

Mattilsynet har påvist virussykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i et matfiskanlegg i Åfjorden i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane.