Asfaltverket ble stanset

Med ni mot to stemmer vedtok politikerne i dag å si nei til å etablere et asfaltverk på Horsøy.