Har tatt 176 millioner fra skolebarna

Siden 2000 er det kuttet 176 millioner kroner i grunnskolen i Bergen. Andre norske storbyer bruker mye mer penger på grunnskolen enn det Bergen gjør.