- Krav på avgjørelse innen rimelig tid

Professor i strafferett, Asbjørn Strandbakken, mener den lange saksbehandlingstiden kan være et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).