Fleire unge skal «Sei ifrå!»

Etter gode erfaringar med «Sei ifrå!» i Sogn og Fjordane, blir kampanjen no retta mot unge trafikantar over nær heile Vestlandet.