Smittsom hestesykdom i Bergen

En ulovlig importert hest er trolig smittekilden til to nye tilfeller av infeksjonssykdommen kverke i Bergen.