Ordførerens lykkelige forløsning

Har drektige kyr meir vern enn fødande kvinner?» Spørsmålet kom opp i forbindelse med diskusjonen om sommerstengning av fødeavdelingen på Stord nylig.