Statsføretak tek gjerne kommunale fødselspengar

Styret i Helse Fonna sa måndag ja takk til Stord kommune si gåve på 570.000 kroner for å halda fødeavdelinga på Stord sommaropen. Men vil først spørja Helse Vest og helseministeren om lov.