Ekorn adopterte tysker

Et ekorn fattet slik forkjærlighet for en skogsvandrer i Tyskland, at det nærmest så ut til å ville adoptere mannen.