Trenger 100 millioner til brovedlikehold

Det er behov for 100 millioner kroner som ekstraordinære midler til vedlikehold av broene på fylkesveinettet i Hordaland. Årlig bevilges det imidlertid bare tre-fire millioner kroner.