Droppar parkeringsanlegg

Det planlagde underjordiske parkeringsanlegget til 170 bilar midt i Voss sentrum møter tommelen ned hjå Voss Parkeringsselskap AS, som av kommunen er beden om å ta hand om saka.