Bompengesvikt så langt i år: 25 millioner kroner

Inntektene i bompengeringen svikter fortsatt i forhold til målet. Hver måned tar bompengeringen inn ca. seks millioner kroner mindre enn det som er nødvendig. Altså et svinn på 25 millioner ved utgangen av april.