Lånekasse-status i uvisse

MI-studentene kan komme til å miste retten til støtte fra Statens lånekasse dersom skolen ikke godkjennes av det statlige organet NOKUT.