Eldre hjemmehjelpere skvises ut

Høyt sykefravær. Få muligheter for attføring. Stigende gjennomsnittsalder. Dette er status for staben av hjemmehjelpere som skal møte kravene til kommunal effektivisering.