- Må gjøre noe med problemene nå

Bedring av trafikkavviklingen på Nøstet må samkjøres med utbedringen av Håkonsgaten, mener Aps Arne Jakobsen.