7500 tablettar Rohypnol i uthuset

Ein 38 år gammal stordabu er i Sunnhordland tingrett dømt til 15 månaders fengsel utan vilkår for grove narkotikabrotsverk og for vald mot sin tidlegare sambuar.