Vil ikke bryte taushetsplikten

Ansatte i helse— og sosialomsorg viser til taushetsplikten når enkeltsaker brettes ut i mediene - enten kritikken mot dem er berettiget eller ikke.