Brannstasjonen «et rottereir»

Brannberedskapen i Bergen blir merkbart redusert når Årstad brannstasjon 1. april legges ned uten at byen har fått sin nye hovedbrannstasjon. - Et rottereir! Det er karakteristikken hovedverneombud Kjell G. Jacobsen gir dagens hovedbrannstasjonen.