Truer med å stenge avfallsdeponi

Store mengder syre og andre kjemikalier var feilmerket eller ikke merket i det hele tatt hos NGIR. — Veldig mye galt, konstaterte inspektør Kurt Halås i Arbeidstilsynet.