Trafikkbøller kan miste bilen

Politidirektoratet vurderer å ta bilen fra råkjørere i et forsøk på å få ned antallet ulykker i trafikken.