Tid til å lytte

Sosionomstudentene på HiB har allerede begynt å jobbe. Gjennom Bergen uavhengige sosialrådgivning gir de klientene det de ofte trenger aller mest: Tid til å lytte.