Vil ikke stoppe med HSD og Gaia

En sammenslåing av HSD og Gaia Trafikk er bare første steg på veien mot et dobbelt så stort vestlandsk kollektivselskap.