Kamp om ordførarklubba på Voss

Gunn Berit Lunde Aarvik (52) er Voss Ap sin ordførarkandidat til kommunevalet. Ho fekk 31 røyster, mot 29 til nominasjonsnemnda sin kandidat.