10 nye milliarder i <br/>bompenger før 2020

Nye veiprosjekter i og rundt Bergen vil koste ca. 13 milliarder kroner de neste 15 årene. Av dette må trolig 10 milliarder betales i bompenger.