Har fått mye pepper

Trond Tystad har i mange år vært blant Arbeiderpartiets mest synlige politikere. Han har også fått mye kritikk for sin opptreden.