Krever fengsel for voldtekt

Statsadvokat Jogeir Nogva krever fengsel i tre år og fire måneder for lokalpolitikeren som er tiltalt for voldtekt av en 70 år gammel kvinne.