Pressa til å gjere om ortopedivedtak

Klare signal frå helseminister Sylvia Brustad gjorde at styret i Helse Førde i går oppheva vedtaket om å redusere drifta ved ortopediklinikken i Lærdal.