Byrådet og Dørum må svare

Den manglende innsatsen mot halliker og bakmenn i Bergen blir tema både i bystyret og på Stortinget.