Stjeler toaletter og verktøy

Tyveri fra byggeplasser er fortsatt et stort problem, selv om entreprenørene er blitt flinkere til å låse inn verktøy og utstyr i stålcontainere og etablere vakthold.