Fråsegna lyder:

«Direktesak av fisk til forbrukarar i Hordaland Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune syner til den pågåande debatten om direktesal av fersk fisk frå båt i Vågen, Bergen kommune.