Kjemper for Odda Sjukehus

En nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap ved Odda Sjukehus vil føre til tap av liv. Dette understreker personalet på intensivavdelingen.