Kamp om skule i Lærdal

I Lærdal klarer ikkje politikarane å bli samde om skuleutvidinga som alle meiner er nødvendig. Samtidig som kommunekassen er tom, har framlegg om ein ny idrettshall bremsa skuleopprustinga.