Ferdselsforbod rundt ubåt

Kystverket vil ha eit fiske- og ferdselsforbod rundt den tyske ubåten som ligg på havbotnen utan for Fedje.