Fem millioner til nye lekeapparater

En kontroll av lekeapparatene i byens barnehager, ført til handling i Bergen kommune. Nå er det satt av fem million til opprusting.