Omsorgsboliger til dumpingpris

For 27 kroner timen bygger polske arbeidere nye omsorgsleiligheter i Odda.