Fortau eksploderte - butikk oversvømt

Plutselig begynte fortauet i Kong Oscars gate å gynge. Så sa det pang - og vannet fosset i strie strømmer.